Verkennen warmteverlies gebouwde omgeving met satellietbeelden

Via satellietbeelden zijn warmtebeelden op een schaal van 30*30 m beschikbaar. We onderzoeken of deze gegevens kunnen worden gecorreleerd aan de energie labels en/of het gemiddelde warmtegebruik.

De huidige gegevens (o.a. energie labels en de referentie verbruiken van PBL) gaan uit van gebouwkarakteristieken en modelberekeningen. Dat zal in veel gevallen afwijken van de daadwerkelijke energieverliezen. Daar komt nog bij dat de energie labels vaak verouderd of überhaupt niet beschikbaar zijn. Tot nu toe was er geen manier om land dekkend na te gaan hoe groot de daadwerkelijke energieverliezen zijn, en werd dus noodgedwongen uitgegaan van modelberekeningen en aannames, terwijl het niet mogelijk was om vast te stellen hoe dicht dat bij de werkelijkheid komt.

Er is eerst een desktopstudie gedaan, waarbij we uit de casus van Amsterdam leerden dat daken niet representatief zijn voor de warmteverliezen, omdat men niet op zolder leeft. Wel zien we een ‘rode lijn’ (als indicatie van warmteverlies van de gevels) rondom gebouwen.

Vraag is of we deze rode lijn kunnen scheiden van andere vormen van warmte in de openbare ruimte? Daar is tenminste een nauwkeurigheid van 3.5 bij 3.5 meter nodig. Die beelden zijn nog niet beschikbaar op de (commerciële) satellietmarkt.

Voorzien wordt dat in 2025/2026 wel een commerciële satelliet de lucht in zal gaan, waarmee het mogelijk gaat zijn. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen