Vernieuwde indeling en inhoud VIVET-site

19-02-2024
116 keer bekeken

De VIVET-site is in februari 2024 aangepast. De projecten voor het verbeteren van datadelen zijn opgedeeld naar regionaal en nationaal niveau. Bovendien is het nu mogelijk om via categorieën te zoeken op de datum van afronding. Onder het kopje 'Hoe werken we?' zijn de jaarplannen toegevoegd.

De projecten gericht op het verbeteren van datadelen en ontsluiten vormen het datafundament voor de energietransitie. Het gaat hierbij om harmonisatie en inwinningsstrategieën, maar uiteindelijk ook over standaardisatie en ICT architectuur. 

Nationaal verbeteren van datadelen en ontsluiten
Sinds 2020 wordt gewerkt aan een gezamenlijke beveiligde dataomgeving. Deze wordt gehost door het CBS. Op deze beveiligde Remote Acces (RA) netwerkomgeving kunnen alleen gemachtigde onderzoekers werken op de (micro)data. Alle onderzoekers ondertekenen een gebruikersovereenkomst waarin alle voorschriften staan over de werkwijze en een geheimhoudingsverklaring. Daarbij wordt alle output, dat wil zeggen cijfers die worden gepubliceerd, op mogelijke onthulling van individuele personen of bedrijven gecontroleerd door CBS-specialisten.

In eerste instantie komt een standaard RA-omgeving ter beschikking waar CBS verantwoordelijk is voor het controleren van de output. Parralel hieraan wordt een aparte beveiligde omgeving ingericht. Gestreefd wordt naar een RA-omgeving waarin organisaties ook eigen datasets kunnen delen en waarbij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het delen met anderen.

Om data beter te kunnen delen moeten ook de belangrijkste randvoorwaarden voor een efficiënte dataontsluiting worden geborgd. Hiervoor zijn betere afspraken nodig over:

  1. Datastandaarden om inhoudelijk kwaliteit en optelbaarheid te borgen. 
  2. ICT architectuur voor technische uitwisselbaarheid van datasets, efficiency en om versnippering tegen te gaan (Linkeddata/API-strategieën).

Regionaal verbeteren datadelen en ontsluiten
Regionaal moeten dezelfde indicatoren op zelfde wijze opgeteld worden in zowel de planning als uitvoering, daar zijn de begrippenkaders voor de RES-regio's voor ontwikkeld. 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen