Regionaal verbetering datadelen en ontsluiten

De projecten 'Regionaal verbetering datadelen en ontsluiten' zijn te beschouwen als uitwerking van nationale gegevens naar regionaal of lokaal niveau. Op die wijze dragen de regionale puzzelstukjes bij aan beter eenduidig beeld, waarbij alle regio's bij elkaar opgeteld hetzelfde getal opleveren als de nationale indicatoren. 

In 2019 is gestart met het opnemen van de RES-regio's als aggregatieniveau in de CBS (filter de onderstaande projecten met categorie 2020).  

In 2021 is er gestart met een kernset van indicatoren (die voor het landelijke, provinciale, RESregio en gemeentelijk niveau zo veel mogelijk op elkaar afgestemd zijn) en een afsprakenkader voor het monitoren van geplande en uitgevoerde projecten voor begrippenkader RES Wind en Zon op land . De resultaten zijn gedeeltelijk in  2022 en 2023 opgeleverd (filter de onderstaande projecten met categorie 2022 en 2023).

In 2023 is gestart met 'Verkenning Data verduurzaming gebouwde omgeving' waarbij het draait om een beeld te krijgen van indicatoren monitoring Klimaatakkoord op gemeenteniveau: isolatie, aansluitingen, aard-gas ready, sinds wanneer aardgasvrij, 

 

Legenda

    In uitvoering

   Afgerond

    Cookie-instellingen