Vraagarticulatie: datagebruikers aan data aanbieders gekoppeld

Vanuit het programma hebben we via Vraagarticulatie, Data community en Data verzoek datagebruikers aan data aanbieders gekoppeld.

Bij de totstandkoming van het werkplan 2020 bleek dat de huidige inventarisatie naar informatiebehoeften wel deels vanuit sommige partijen (niet zijnde Vivet) in de energietransitie heeft plaatsgevonden, maar niet specifiek met de gedachte de inventarisatie te gebruiken als input. Dat kan beter.

Er worden al veel data verzameld maar toch is er ook steeds weer behoefte aan nieuwe data. Om scherp te krijgen welke data nu precies nodig zijn om de energietransitie op gang te brengen (de vraag achter de vraag), door wie en welk probleem er mee opgelost kan worden, is een goede vraagarticulatie noodzakelijk. Met een goede beschrijving van de vraag kan er gerichter invulling worden gegeven aan de doelstelling van Vivet om vraag en aanbod van data beter op elkaar aan te laten sluiten

Het project stelt een proces een wegingskader voor, waarop een oordeel kan worden gevormd over de prioritering en haalbaarheid van de gevraagde informatie.

Vraagarticulatie

Het doel van het project was:

  1. Inzicht krijgen in de huidige databehoefte
  2. Een proces ontwikkelen om permanent inzicht te krijgen in de databehoefte
  3. Het ontwikkelen van een wegingskader om de vragen te kunnen prioriteren
  4. Een governance structuur opzetten om dit proces te borgen

Het doel van VIVET was om data met betrekking tot de energietransitie af te stemmen, deze data op een gebruiksvriendelijke wijze te ontsluiten, en gezamenlijk te werken aan tekortkomingen in de datavoorziening.

Lees hier het volledige rapport. 

Data community

Op deze landingspagina tref je alle data aan over het onderwerp energie. Deze informatiepagina over energiedata brengt alle data, toepassingen en dataverzoeken in het domein energie bij elkaar.

Data verzoek

Via deze website kun je een dataverzoek indienen. 

Afbeeldingen

2021

Cookie-instellingen