Data over energieverbruik verbeterd

Data over energieverbruik is verbeterd om zo het energieverbruik binnen verschillende groepen in kaart te brengen.

Energieverbruik onderwijs

Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, in opdracht van de ministeries van BZK en EZK, een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van vastgoed in de onderwijssector op laag regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Klik hier om naar de monitor te gaan. 

Energieverbruik retail

Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster, in opdracht van de ministeries van BZK en EZK, een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van vastgoed in de retailsector op laag regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.
 

Klik hier om naar de monitor te gaan. 

Energieverbruik groothandel

Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening t.b.v. de energietransitie), in opdracht van en gefinancierd door de ministeries van BZK en EZK, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een monitor opgezet waarmee het energieverbruik van grootschalig logistiekvastgoed op regionaal niveau in kaart is gebracht en in de toekomst kan worden gevolgd.

Klik hier om naar de monitor te gaan. 

Energieverbruik maatschappelijk vastgoed

In het kader van het samenwerkingsverband van CBS, RVO, Kadaster en PBL in opdracht van de ministeries EZ en BZK ter Verbetering van de Informatie Voorziening Energie Transitie heeft CBS met behulp van Kadaster het gemeentelijk vastgoed op 1-1-2019 in kaart gebracht met de bijbehorende energieleveringen. De tabellen zijn afgestemd met VNG.

Lees hier meer. 

Elektriciteitsverbruik datacenters

De levering van elektriciteit aan datacenters is in twee jaar tijd met 66 procent gestegen. In 2017 ging 1,6 miljard kilowattuur naar datacenters in Nederland. Dit is gestegen naar 2,7 miljard kilowattuur in 2019. De groei komt met name doordat datacenters groter worden. Dit meldt het CBS op basis van gegevens van netbeheerders.

Lees hier het gehele artikel.

StatLine warmtevoorziening woningen

Klik hier om naar de StatLinetabel te gaan. 

Referentieverbruik warmtewoningen

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken.

Klik hier om naar het achtergrondrapport te gaan. 

Klik hier om naar het PBL Dataportaal Downloads te gaan. 

Klik hier om naar het gebruikersplatform te gaan. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen