Pilot Warmteleveringen

In deze pilot is gekeken in hoeverre de grootste warmteleveranciers data over het aantal aansluitingen en het verbruik op laag regionaal niveau kunnen delen en welke nieuwe inzichten dat oplevert.

Steeds meer woningen en utiliteitsgebouwen (gebouwen die geen woonbestemming hebben) worden verwarmd met warm water dat via warmtenetten wordt geleverd in plaats van water dat wordt verwarmd door de verbranding van aardgas in individuele cv-ketels.

Naarmate er meer gebieden overgaan van aardgas op warmtelevering wordt het dus ook steeds belangrijker om in kaart te brengen hoeveel gigajoules (GJ) warmte in deze gebieden wordt geleverd. Immers, daar waar het verbruik voorheen bepaald kon worden op basis van gegevens over de aardgas- en elektriciteitslevering van de energieleveranciers, ontstaat er nu een dataleemte voor de gebouwen die aangesloten zijn op warmtenetten.

De datavoorziening met betrekking tot warmte staat nog in de kinderschoenen en de warmtebedrijven zijn dan ook nog niet zo goed georganiseerd op dit vlak als de energieleveranciers van gas en elektriciteit. Tevens is de warmteleveringsmarkt ook meer versnipperd dan de elektriciteits- en gasleveringenmarkt. Gegevens met betrekking tot (postcode)gebieden waar warmtelevering via warmtenetten plaatsvindt zijn dan ook niet integraal en structureel aanwezig.

In deze pilot is gekeken in hoeverre de grootste warmteleveranciers data over het aantal aansluitingen en het verbruik op laag regionaal niveau kunnen delen en welke nieuwe inzichten dat oplevert. De volgende warmteleveranciers zijn hiervoor benaderd: Vattenfall, Eneco, Ennatuurlijk, HVC en Stadsverwarming Purmerend (SVP). 

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen