Verkenning informatiemodel energie-installaties

Via deze voorstudie is inzicht gecreëerd op welke manier de reeds bestaande informatie over energie-installaties naar relevante stakeholders (besluitvormers, dataspecialisten en dergelijke) in de energietransitie ontsloten kan worden.

Deze verkenning op basis van de belangrijkste informatiemodellen een globaal model op om gegevens op het gebied van energie en energie-installaties te verbinden. Ook datasets van bijvoorbeeld subsidieverstrekkers maken hier deel van uit. Koppelvlakken tussen beide werelden lopen via gebouw(pand), adres en fysiek(topografisch) object. Realisatie van deze koppeling is voor een gedeelte te bereiken via brede implementatie van de Basisregistraties BAG en BGT in het energiedomein. Zie rapport via de link naar informatiemodel hieronder.

Er is inzicht verkregen in welke manier de reeds bestaande informatie over energie-installaties naar relevante stakeholders (besluitvormers, dataspecialisten e.d.) in de energietransitie ontsloten kan worden.  

  1. Een voorstel hoe een breed gedragen informatiemodel voor energie-installaties tot stand kan komen om de huidige en toekomstige informatie-uitwisseling te faciliteren voor versnelling van de energietransitie.

  2. Draagvlak bij de belangrijkste stakeholders om tot een gemeenschappelijk informatiemodel te komen.

  3. Eerste versie van een informatiemodel, waarmee een Proof Of Concept (POC) kan worden gevoerd. De scope hiervan beperkt zich tot de door VIVET aangedragen usecases, zie ook catalogus warmtebegrippen. Uitgangspunt was om voort te bouwen op bestaande informatiemodellen en systemen voor installaties, zoals ESDL, Cerise, CERES, PIR, INSPIRE, en de Basisregistraties. 

Bestrokken zijn bij de voorstudie:

  • vanuit het Energiedomein: Alliander, Stedin, EDSN
  • Overheid: CBS, RVO, RWS Leefomgeving, RIVM, PBL, Geonovum
  • Kennisinstellingen: TNO
  • Bouw- en Installatiewereld: Techniek Nederland
  • Modelbouwers: ExpertGroep EnergieTransitieRekenModellen

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen