Datastandaarden: Ruimtelijk en temporeel aggregatieniveau

Netbeheer Nederland heeft Vivet gevraagd naar het gewenste ruimtelijke en temporele aggregatieniveau voor te publiceren energiedata. Aan de hand van desk-research en interviews is een set van te hanteren criteria ontwikkeld waaraan publicatie van energiedata moet voldoen

Als onderdeel van het Vivet-project 'Data-standaarden' heeft Geonovum een notitie geschreven over de wijze waarop energiedata open beschikbaar kan worden gesteld. 

Ruimtelijk 

De conclusie is dat het (CBS-)buurtniveau het minimale aggregatieniveau van werkelijke energiedata dat goed toegepast kan worden. De beschikbaarheid op een ruimtelijk niveau lager dan CBS-buurtniveau is zeer gewenst maar er is geen lager niveau dat vrij is van praktische en juridische bezwaren.

Om tegemoet te komen aan de wens van energiedata op gedetailleerder schaalniveau, kan mogelijk op termijn gemodelleerde data in een kunstmatige microdataset beschikbaar worden gesteld (zie ook referentiemodel warmte), waarmee naar behoefte sets van energiedata op elk aggregatieniveau kunnen worden samengesteld.

Temporele schaal

Volledige datasets zijn voorlopig nog vooral op jaarbasis. Met de implementatie van de slimme meter komt steeds meer data op lager schaalniveau beschikbaar. De nieuwe energiewet specificeert rollen voor het beschikbaar maken van open data op een lager schaalniveau. De netbeheerders beschikken over fijnmazige (per 5 minuten) data over hun elektriciteitsnetten. Het al dan niet ter beschikking stellen daarvan en de wijze waarop zal onderwerp van discussie blijven.

 

Afbeeldingen

2020

Cookie-instellingen