Nieuwe VIVET-projecten 2024

In maart 2024 zijn de nieuw binnengekomen dataverzoeken voor het programma VIVET gecheckt en beoordeeld. In deze ronde kwamen dertig verzoeken binnen. Dertien van deze dataverzoeken zijn in deze ronde goedgekeurd en worden in 2024 opgepakt.

In december en januari is er een brede inventarisatie geweest welke databehoeften de gebruikers hebben. Hiervoor is onder andere gesproken met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Kadaster, de Netbeheerders en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Dit heeft weer een lange lijst met dataverzoeken opgeleverd.

Controle
Het gebruikerspanel[1] en de projectleiders hebben allereerst gecontroleerd of het hier om nieuwe vragen gaat, en of het haalbaar zou zijn om deze vragen te beantwoorden. Bovendien is gekeken of het verzoek binnen het programma VIVET past en of het helder is welk probleem met dit dataverzoek wordt opgelost. De dataverzoeken die aan al deze voorwaarden voldoen zijn met een positief advies voorgelegd aan het opdrachtgevers-/opdrachtnemersoverleg.

Goedgekeurde projecten
Hieronder de lijst met projecten die zijn goedgekeurd en waarmee het programma VIVET in 2024 aan de slag gaat.
 

Ref.nr

Project

Projectleider

Start

Eind

V1

Juridische Kaders

Ingrid van Grootveld (RVO)

Q1 2024

 

V2

Energieforum

Ingrid van Grootveld (RVO)

Q1 2024

 

V3

VVEs in de energietransitie

Kadaster ism CBS

 

 

V5

Aansluitingen warmtenet op objectniveau

Kadaster

 

 

V15

Kwaliteitsverbetering kernset indicatoren: Hernieuwbare energie (focus op biomassa)

Gert Nijsink (RVO), Jurriën Vroom (CBS)

 

 

V16

Kwaliteitsverbetering kernset indicatoren: Energiebalans

Gert Nijsink (RVO), Jurriën Vroom (CBS)

 

 

V50

Begrippenkader warmte

Extern

Q2 2024

Q3 2024

V60

Ontwikkeling van een eventuele Statistiek over het daadwerkelijke aardgas- en elektriciteitsverbruik naar sector op maandbasis

CBS

 

 

V74

Monitoring energieverbruik verschillende sectoren maatschappelijk vastgoed

Kadaster

 

 

V84

Begrippenkader energiesysteem

EZK/NPRES/NPLW

Q3 2024

 

V86

Verkennen warmteverlies gebouwde omgeving met satelietbeelden

RVO?

 

 

V89

Borgen referentieverbruik woningen

PBL

 

 

V90

Verbetering data-uitwisseling tussen VIVET-partijen

RVO?

 

 

 

Vragen
Binnenkort kun je op onze site een completere omschrijving van de verschillende projecten terugvinden. Heb je vragen over bovenstaande mail dan naar Gerdien van de Vreede, programmamanager VIVET.

 

 

[1] De leden van het gebruikerspanel zijn RVO, CBS, PBL, Kadaster, VNG, IPO, NPRES, NPLW, en Netbeheer Nederland, met inbreng van EZK en BZK

Afbeeldingen

Cookie-instellingen