Finaal energieverbruik van de industrie per provincie

In de kerndataset klimaatbeleid en energietransitie hebben IPO, VNG en NP RES een aantal kernindicatoren vastgesteld voor de monitoring van de decentrale energie- en klimaattransitie. Onderdeel van die kerndataset is het eindverbruik van energiedragers in de Industrie.

In de kerndataset klimaatbeleid en energietransitie hebben IPO, VNG en NP RES een aantal kernindicatoren vastgesteld voor de monitoring van de decentrale energie- en klimaattransitie. Onderdeel van die kerndataset is het eindverbruik van energiedragers in de Industrie:

  • Aardgas
  • Elektriciteit
  • Kolen en cokes
  • Aardolie en aardolieproducten
  • Biomassa
  • Waterstof

Momenteel zijn alleen de bruto leveringen van aardgas en elektriciteit beschikbaar.

Het CBS ontwikkeld een dataset met finaal energie verbruik van aardgas, elektriciteit, warmte en overig (restgassen, biomassa, overig olie en afval) voor de totale industrie per provincie.

De verwachte oplevering is eind eerste kwartaal 2024.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen