Laadinfrastructuur

Dit project richt zich op de verbetering van de monitoring van laadinfrastructuur, specifiek op het verkrijgen van inzicht in private laadinfrastructuur; dit type laadpunt wordt nog niet geregistreerd. Er is alleen een globaal inzicht.

Om de energietransitie goed te kunnen begeleiden is er veel kennis over energiegebruik noodzakelijk. Enerzijds om de monitoring van de voortgang van de transitie in kaart te krijgen, en waar nodig adequaat bij te kunnen sturen, anderzijds om de infrastructuur (het elektriciteitsnet) tijdig up-to-date te krijgen.

Dit project richt zich op de verbetering van de monitoring van laadinfrastructuur, specifiek op het verkrijgen van inzicht in private laadinfrastructuur; dit type laadpunt wordt nog niet geregistreerd. Er is alleen een globaal inzicht. Private laadpunten worden achter de meter aangesloten, het is nu (nog) niet mogelijk om apparatuur achter de meter te registreren. De meter krijgt nu als kenmerk ‘gebouw’ mee, maar dat zegt niks over de aanwezigheid van een privaat laadpunt.

Publieke laadpunten worden wel geregistreerd, zij hebben een eigen aansluiting die als laadpunt gekenmerkt kan worden. Daarnaast is het voor publieke laadpunten belangrijk dat zij vindbaar zijn voor de EV-rijder. Publieke laadpunten worden opengesteld door de Chargepoint operators en kunnen zodoende ook worden gemonitord, dit in tegenstelling tot private laadpunten, die zijn alleen beschikbaar voor de eigenaar en zijn daardoor niet vindbaar voor het grote publiek en daardoor niet inzichtelijk.

Er is dus wel inzicht in publieke laadinfrastructuur, maar dit kan een stuk accurater. Na een eerste inventarisatie in gemeente Sittard bleek dat er een aantal laadpunten zonder geregistreerde aansluiting zijn, maar ook een aantal aansluitingen zonder laadpunt. Er wordt geen relatie gelegd met het laadpaal ID. Dus wel relatie met objecttype maar niet met het specifieke object. Daarnaast is het nu menselijk handelen, dus af en toe komen er fouten voor.

Dit project bestaat uit 2 fases.

  • Fase 1: inventarisatie van kansrijke sporen o Inzicht in private laadpunten o Verbeteren registratie van publieke laadpunten
  • Fase 2: Uitvoering kansrijke sporen

Deze paper is de afronding van fase 1 en de inleiding voor fase 2. Meerdere kansrijke sporen zijn onderzocht en hebben geleid tot gerichte vervolgstappen voor fase 2.

Afbeeldingen

2022

Cookie-instellingen