Verkenning data ontsluiten

Ingrid van Grootveld 16-02-2024
355 keer bekeken 0 reacties

De verkenning vat het domein samen als het verbinden van de werelden ‘vóór de aansluiting’ en ‘achter de aansluiting’, m.a.w. het energiesysteem (netten, grootschalige productie) en de installatiewereld (cv-ketels, warmtepompen, elektrische installaties).

De belangrijkste randvoorwaarden voor een efficiënte dataontsluiting zijn nu niet geborgd. Hiervoor zijn betere afspraken nodig over. In deze verkenning is gekeken naar:

  1. Datastandaarden om inhoudelijk kwaliteit en optelbaarheid te borgen (deelproject 1)
  2. ICT architectuur voor technische uitwisselbaarheid van datasets, efficiency en om versnippering tegen te gaan (deelproject 2)

Er is aan gewerkt aan een inventarisatie door Geonovum zie de link hieronder. Dit project is nader uitgewerkt in twee deelprojecten.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen