project ’Verkenning databehoefte handhaving energietransitie’.

Melanie van Spronsen-Valize 27-05-2024
85 keer bekeken 0 reacties

VIVET heeft AEF gevraagd te verkennen welke handhavingsactiviteiten overheden ondernemen nu en in de toekomst in het kader van de energietransitie en wat de daarmee samenhangende databehoefte is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden in het eindrapport’

VIVET wil graag weten welke opgave er ligt rond data voor handhaving van klimaatbeleid, en of VIVET daar een rol in zou moeten spelen. Hiervoor heeft VIVET AEF gevraagd om te verkennen welke handhavingsactiviteiten overheden ondernemen nu en in de toekomst in het kader van de energietransitie en wat de daarmee samenhangende databehoefte is. De uitkomsten van dit onderzoek zijn te vinden in het eindrapport’

Afbeeldingen

2023

Cookie-instellingen