Datadelen warmtebedrijven

Ingrid van Grootveld 30-10-2023
503 keer bekeken 0 reacties

Samen met gemeenten/VNG is de gebruikersbehoeften m.b.t. warmtedata opgehaald. In dit project hebben we met de warmtebedrijven gekeken naar wat (en hoe) er (vrijwillig) geleverd kan worden. Vrijwilligheid bleek lastig, de benodigde data wordt verzameld via een directe opdracht aan CBS .

De databehoefte  ten behoeve  van de warmtetransitie is in kaart gebracht en geprioriteerd. Daarna is deze databehoefte meerdere malen besproken met Energie Nederland en een aantal warmtebedrijven. De warmtebedrijven onderschrijven het belang van goede datavoorziening. Echter datamanagement wordt gezien als een interne aangelegenheid (bijv. voor assetmanagement) en datadelen of datalevering is geen kernactiviteit. Hierdoor zal het niet lukken om, vanuit deze vrijwillige basis, de gewenste data aangeleverd te krijgen. Er is op deze wijze onvoldoende basis voor de verbetering en structurering van datalevering. 

Om de monitoring en de verantwoording van beleid omtrent energietransitie te verbeteren, hebben de ministeries EZK en BZK eind 2023 CBS verzocht, om (onder andere) gegevens over warmtelevering, adres- en aansluitingsgegevens per aansluiting, minimaal op jaarbasis op te vragen bij de warmtebedrijven, met het doel hier maatschappelijk relevante statistiek van te maken. CBS kan deze gegevens vanuit de wet op CBS uitvragen. Inmiddels is de opdracht vanuit de ministeries verstrekt en geeft CBS hier invulling aan.

Bij de uitwerking van de WCW en onderliggende AMVB’s, wordt onderzocht of het datadelen opgenomen kan worden in deze wet. Bij EZK wordt het belang van borging van een goede datavoorziening onderkend en wordt met de werkroep WCW besproken hoe dit kan worden opgenomen. EZK verzorgt het opstellen en de uitwerking van de WCW en onderliggende AMVB’s.

De verwachting is dat met deze trajecten effectief en geborgd, invulling gegeven kan worden aan de bestaande databehoefte op het gebied van warmte. Zoals aangegeven zijn diverse VIVET-partijen, zoals RVO en CBS, betrokken bij deze initiatieven. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen