Isolatiewaarden woningen op geaggregeerd niveau

Ingrid van Grootveld 30-10-2023
402 keer bekeken 0 reacties

De manier waarop woningen in Nederland zijn geïsoleerd verschillen afhankelijk van de bouwperiode en de maatregelen die genomen zijn. Gemeenten willen gericht middelen in kunnen zetten voor een efficiënte verduurzaming van de woningvoorraad en willen inzicht hebben in de huidige isolatiewaarden.

Bij de registratie van het energielabel worden verschillende kenmerken van de woning vastgelegd, waaronder de wijze waarop vloeren, gevels, daken en ramen zijn geïsoleerd. Doordat de systematiek waarmee een energielabel wordt bepaald de afgelopen jaren een aantal keren is veranderd, zijn deze isolatiekenmerken, afhankelijk van het soort energielabel, ook op verschillende manieren vastgelegd. RVO houdt de energielabeldatabase bij en ontsluit deze ook via EP-online. Het Kadaster kan de woningvoorraad indelen naar verschillende type eigenaren. Door de data van de verschillende labels in te delen naar een aantal categorieën isolatiewaarden en deze vervolgens te koppelen aan de woningen ingedeeld naar type eigenaar zou de aggregatie op wijk- en/of buurtniveau mogelijk moeten zijn. Daarbij rekening houdend met categorieën met weinig of geen waarnemingen. In eerste instantie wordt deze exercitie voor de woningen in de gemeente Apeldoorn uitgevoerd, waarbij het doel is om tot een geaggregeerde, niet tot individuele adressen herleidbare, dataset te komen.

Afbeeldingen

2023

Cookie-instellingen