#Energie

Ingrid van Grootveld 30-10-2023
410 keer bekeken 0 reacties

Voor de energietransitie is niet alle benodigde informatie voor iedereen eenduidig vindbaar. Er zijn verschillende bronnen en welke bronnen bevatten nu de 'juiste' informatie . We onderzoeken of objecten, zoals b.v. windturbines eenduidig in de basisregistraties kunnen worden opgenomen.

Van belang is dat de gegevens die op verschillende schaalnivau’s gebruikt worden corresponderen. Dus alle windturbines en grootschalige zonneprojecten die energiecoöperaties, burgers en bedrijven realiseren moeten opgeteld per gemeente, regio, provincie hetzelfde zijn als opgeteld nationaal. Het is daarom van belang om te weten waar welke project wordt en is gerealiseerd, zodat projecten niet dubbel geteld of juist over het hoofd gezien worden, omdat het (bijna) samenvalt met een ander (eerder) initiatief.

Er zijn diverse initiatieven en plaatsen waar informatie over windturbines wordt verzameld en bijgehouden, wat echter niet leidt tot een consistent beeld met de gewenste kwaliteit en ontsluiting (FAIR). Te noemen zijn BRT, BAG, BGT, NPRES, defensie, provincies, gemeentes, nutsbedrijven, installatiebranche, RVO en commerciële partijen. Ondanks initiatieven zoals VIVET hebben deze nog niet geleid tot de gewenste situatie waarbij het beheer en kwaliteit op orde is.

De oorzaak is dat de inwinning en gebruik van informatie over windturbines erg verspreid is en niet duidelijk is welke eisen en voorzieningen van toepassing zijn. Vanuit VIVET werken we een advies uit over de benodigde inwinningsstrategie richting EZK en BZK. We brengen dit advies in bij de werkagenda voor 'Zicht op Nederland'.

Afbeeldingen

2023

Cookie-instellingen