Hernieuwbare energie-installaties bij woningen

Melanie van Spronsen-Valize 12-11-2023
448 keer bekeken 0 reacties

Verkenning waarin is gekeken in hoeverre de ISDE-gegevens gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van energie-installaties bij woningen te identificeren en tot welke resultaten dat dan leidt.

Als onderdeel van het programma VIVET (verbetering van de informatievoorziening van de energietransitie) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, deze pilot uitgevoerd.

Voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en) en daarmee ook de laag regionale aansturing op de energietransitie is het van belang dat op regioniveau de gehele energiehuishouding goed in kaart wordt gebracht. Immers, zonder die informatie weet je niet aan welke knoppen er gedraaid moet worden. De aanwezigheid van hernieuwbare energie-installaties bij woningen spelen een steeds grotere rol in die lokale energiehuishouding.

In deze pilot is gekeken in hoeverre het microdatabestand energieverbruik woningen van het CBS verrijkt kan worden met reeds beschikbare registergegevens met betrekking tot hernieuwbare energie-installaties vanuit de energielabeldatabase en het register van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). De focus ligt hierbij op warmtepompinstallaties, omdat die na zonnestroom tot de meest voorkomende lokale energie-installaties behoort en hier op verblijfsobject-niveau het minst over bekend is. Zie hier de conclusies en de aanbevelingen.

Klik hier voor meer informatie.

Afbeeldingen

2020

0  reacties

Cookie-instellingen