Data over energie-opwek en -productie verbeterd

19-07-2023
444 keer bekeken 0 reacties

Er zijn meerdere (StatLine) tabellen verbeterd.

Tabel Zonnestroom gemeenteniveau

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

Klik hier om naar de tabel te gaan

StatLine regionale Zonnestroom

Klik hier om naar de StatLine tabel te gaan.

Tabel Hernieuwbaar op land (HOL)

In het klimaatakkoord is de doelstelling van (weersafhankelijke) 35 TWh in 2030 voor hernieuwbaar op land opgenomen. Deze opgave heeft betrekking op installaties groter dan 15 kilowatt, maar is verder niet techniekneutraal. In de RES wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt, rekening houdend met alle andere belangen. In deze tabellenset is zonnestroom dan ook uitgesplitst in klein en groot vermogen.

Klik hier om naar de tabel te gaan. 

StatLine regionale HOL

Klik hier om naar de StatLine table te gaan. 

Tabel Regionale statistiek bio-energie

Deze tabellenset is een regionalisatie van de nationale statistiek m.b.t. biomassa en een aanvulling op de reeds ontwikkelde regionale cijfers m.b.t. wind- en zonne-energie.

Klik hier om naar de tabel te gaan. 

Tabel Hoofdverwarmingsinstallaties

Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
 
Klik hier om naar de tabel te gaan. 

Afbeeldingen

2021

Cookie-instellingen