Reactie op adviesnotitie ‘ontwikkeling, borging en verankering Begrippenkader RES’

Melanie van Spronsen-Valize 26-03-2024
311 keer bekeken 0 reacties

Op verzoek van VIVET heeft OverMorgen een adviesnotitie geschreven over de ontwikkeling, borging en verankering van het Begrippenkader RES. In deze notitie wordt ingegaan op de visie, het borgen van de afspraken en het verankeren van de doorontwikkeling in de bredere context.

Hierbij worden een aantal adviezen gegeven. Hieronder staat een overzicht van deze adviezen, en van hoe VIVET en de betrokken organisaties deze adviezen zullen oppakken.

 1. Partijen communiceren allen actief over het Begrippenkader. Zodra VIVET een eigen digitaal platform heeft, wordt het Begrippenkader ook daar opgenomen, zodat alle partijen ernaar kunnen verwijzen.
  o Het voorgestelde initiatief wordt overgenomen: NP RES is in de lead voor het maken van begrijpelijke updates en nieuwsbrieven. De andere partijen volgen deze lijn. Het begrippenkader wordt ook op de nieuwe VIVET website geplaatst.
   
 2. VIVET en NP RES houden een driemaandelijks overleg waarin het Begrippenkader besproken wordt.
  o Het voorgestelde initiatief wordt overgenomen: in het VIVET gebruikerspanel (kwartaal overleg) zal het begrippenkader RES als vast agendapunt terugkomen.
   
 3. Zoals in de eerste sectie beschreven, wordt er door NP RES jaarlijks geïnventariseerd welke verbeterpunten er aangedragen worden voor het Begrippenkader. Indien deze gezien worden als ‘voldoende’ relevant, kan er door NP RES een verzoek bij VIVET worden ingediend voor een aanpassingstraject van het Begrippenkader.
  o Het voorgestelde initiatief wordt door NP RES overgenomen. VIVET ziet de verzoeken graag tegemoet.
  o Bij het continue verbeteren van de afspraken en definities vinden we het van belang dat de langjarige vergelijkbaarheid wordt gewaarborgd. Wanneer centrale aannames over bijv. de verwachte realisatie veranderen, moet dit ten alle tijden herleidbaar zijn tussen versies van het begrippenkader.
  o PBL biedt aan om als sparringpartner op te treden bij het doorvoeren van verbeteringen.
   
 4. VIVET onderzoekt (in samenwerking met (de)centrale overheden) in welke beleidsdocumenten verdere verankering mogelijk en benodigd is, en binnen welk tijdspad opname effectief is.
  o Het voorgestelde initiatief wordt overgenomen: VNG, IPO, EZK, BZK gaan hiermee aan de slag. Er wordt hiervoor tijd gereserveerd in het eerstvolgende overleg van het gebruikerspanel.
   
 5. VIVET inventariseert in welke (bestaande) overlegstructuren het Begrippenkader opgenomen dient te worden. Daarnaast maakt VIVET afspraken over borging van het Begrippenkader binnen de hierboven genoemde overleggen.
  o Het voorgestelde initiatief wordt overgenomen: VNG, IPO, EZK, BZK gaan hiermee aan de slag. Er wordt hiervoor tijd gereserveerd in het eerstvolgende overleg van het gebruikerspanel.
   
 6. VIVET onderzoekt in welke toekomstige ontwikkelingen van data met betrekking tot de energietransitie verdere verankering nu al mogelijk en benodigd is. VIVET pakt in het programma haar rol als regisseur, waarbij de inventarisatie van relevante (toekomstige) ontwikkelingen van de betrokken partijen binnen VIVET komt. Vervolgens kan VIVET in het programma hierop acteren en organiseren.
  o Het voorgestelde initiatief wordt overgenomen: het gebruikerspanel voelt de verantwoordelijkheid voor implementatie van de gezamenlijke richtlijnen/handreikingen die landelijk ontwikkeld worden. Richtlijnen en handreikingen die zijn en worden ontwikkeld zullen meegenomen moeten worden in opdrachten/aanbestedingen met het principe ‘pas toe of leg uit’.
   
 7. VIVET en NP RES onderzoeken de haalbaarheid van het aanhaken op het in ontwikkeling zijnde federatief datastelsel.
  o Dit is iets om samen met de IBDS op te pakken, en hangt sterk af van de ontwikkelingen in het federatief datastelsel.

Wij zijn blij met deze heldere en praktische adviezen, en hebben er vertrouwen in dat we op deze manier de borging, bruikbaarheid en doorontwikkeling van het Begrippenkader voor de toekomst zeker kunnen stellen.

Namens VIVET en het gebruikerspanel,

Gerdien van de Vreede
Programmamanager VIVET

Afbeeldingen

Cookie-instellingen